LĐLĐ và BHXH tỉnh Bắc Giang sau 1 năm phối hợp: Tuyên truyền về BHXH cho 200.000 lượt lao động

Ông Nghiêm Xuân Hưởng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang - cho biết, sau khi quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị được ký kết (ngày 4.9.2015), LĐLĐ và BHXH tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực CĐ và BHXH. Về cơ bản, công tác phối hợp trong 1 năm qua đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các nội dung chương trình, nhiệm vụ đề ra.

LĐLĐ và BHXH tỉnh Bắc Giang sau 1 năm phối hợp: Tuyên truyền về BHXH cho 200.000 lượt lao động - Ảnh 1

Ông Nghiêm Xuân Hưởng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang (phải) và ông Thân Đức Lại - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang tại lễ ký kết quy chế phối hợp

2.257 buổi tuyên truyền

Theo ông Nghiêm Xuân Hưởng, trong năm qua, các cấp CĐ đã tổ chức 2.257 buổi tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết của CĐ, các chế độ chính sách về lĩnh vực lao động, BHXH, BHYT, CĐ… đến gần 200.000 lượt CNVCLĐ. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, các cấp CĐ đã tuyên truyền tư vấn pháp luật LĐ, CĐ, BHXH cho 968 đoàn viên CĐ, CNVCLĐ thông qua nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp tại DN, tại văn phòng tư vấn pháp luật và tư vấn qua điện thoại; tổ tư vấn pháp luật ở các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho 822 lượt đoàn viên, CNVCLĐ. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang thực hiện chuyên trang CĐ hằng tháng phát hành 10.500 cuốn Bản tin CĐ đến 100% CĐCS làm tài liệu sinh hoạt, trong đó có chuyên đề về CĐ, về BHXH, BHYT. Cơ quan BHXH phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tới từng chi bộ, đảng viên. Đặc biệt, cơ quan BHXH phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chương trình có nội dung liên quan đến BHXH như chương trình tọa đàm, “Dân hỏi giám đốc trả lời”… được người dân hết sức quan tâm.

Hoạt động tuyên truyền của LĐLĐ và BHXH tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người sử dụng LĐ và NLĐ về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi gia nhập CĐ, tham gia BHXH, BHYT cũng như việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các lĩnh vực trên. Từ đó góp phần giảm bớt những vi phạm trong việc thực hiện chính sách. “Tuy nhiên, việc phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh trong trao đổi thông tin về các đơn vị mới thành lập tổ chức CĐ, về tình hình tham gia BHXH, BHYT, nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT của các đơn vị, DN còn chưa kịp thời” - ông Nghiêm Xuân Hưởng nhận xét.

Phối hợp khởi kiện

Một trong những công tác phối hợp quan trọng giữa hai bên là công tác kiểm tra việc thực hiện Bộ luật LĐ, Luật CĐ, Luật BHXH và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT. Vì thế, LĐLĐ và BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở LĐTBXH tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật những lĩnh vực nói trên ở 78 DN trên địa bàn tỉnh. Ông Nghiêm Xuân Hưởng cho biết, qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung, các DN được kiểm tra đều có ý thức chấp hành các quy định của Bộ luật LĐ, Luật CĐ và Luật BHXH. Tuy nhiên, vẫn còn có đơn vị thực hiện chưa tốt, chưa đảm bảo. Vi phạm chủ yếu của các DN là còn tình trạng nợ BHXH, có DN để nợ đọng kéo dài; chưa đóng BHXH cho LĐ thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc; đóng BHXH cho NLĐ không đúng quy định về mức đóng, về thời điểm NLĐ làm việc chính thức tại DN; còn nhiều DN chưa thành lập CĐCS; chưa đóng kinh phí CĐ; chưa thương lượng, ký kết TƯLĐTT hoặc ký TƯLĐTT không đúng quy định; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc còn ít, chất lượng các cuộc đối thoại còn hạn chế…

Trước những tồn tại, sai phạm được phát hiện, đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu các DN khắc phục và chuyển Thanh tra Sở LĐTBXH để xử phạt vi phạm hành chính 9 DN với số tiền phạt là 57,5 triệu đồng; điều chỉnh mức đóng BHXH cho 585 LĐ tại 8 DN; thu hồi số tiền 10,6 triệu đồng do chi BHXH sai quy định; đôn đốc thu, nộp nợ đọng BHXH với tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các cấp CĐ đã tiếp nhận 38 đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực BHXH. Cơ bản các đơn thư khiếu nại đã được tổ chức CĐ phối hợp với cơ quan bảo hiểm giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, hiện chỉ còn 5 đơn đang tiếp tục phối hợp giải quyết.

Theo ông Nghiêm Xuân Hưởng, tới đây, hai cơ quan tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tham gia quản lý nhà nước về LĐ, BHXH, CĐ; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát DN thực hiện các bộ luật liên quan đến các vấn đề trên. Đặc biệt, hai bên phối hợp xem xét, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với những đơn vị, DN vi phạm pháp luật BHXH, BHYT...

TRƯƠNG HOÀNG