Kỷ niệm 15 năm ngày Cù Lao Chàm được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Tối 23/5, tại xã đảo Tân Hiệp, UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam kỷ niệm 15 năm ngày UNESCO công nhận Cù Lao Chàm là Khu dự trữ sinh quyển thế giới (26/5/2009 - 26/5/2024).

Năm 2009, Cù Lao Chàm được UNESCO đưa vào danh sách Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Hội An đã thành công trong công tác phát huy giá trị, bảo tồn loài và nâng cao sinh kế cho cộng đồng. Đây là minh chứng điển hình, rõ nét nhất về sự kết nối, hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Danh hiệu này là sự ghi nhận của thế giới về những nỗ lực của người dân, các thành phần kinh tế, tổ chức khoa học, giáo dục và các cấp chính quyền Hội An trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị địa phương mang tầm quốc tế. Thời gian qua, cộng đồng chính quyền cùng các bên liên quan nỗ lực thực hiện 3 chức năng Bảo tồn - Hỗ trợ và Phát triển để đáp ứng 7 Tiêu chí của một Khu sinh quyển được UNESCO công nhận.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Đoàn Nguyên - Anh Khoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ky-niem-15-nam-ngay-cu-lao-cham-duoc-cong-nhan-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-223275.htm