Chùa 'Phật Cô Đơn' với sự chuyển hóa kỳ diệu

Giác Ngộ TV - Báo Giác Ngộ thực hiện tháng 7-2020 - Đăng ký Giác Ngộ TV để theo dõi các video của Báo Giác Ngộ

Giác Ngộ TV

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/video-chua-phat-co-don-voi-su-chuyen-hoa-ky-dieu-post52605.html