Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Đồng Nai: Đề xuất nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ

Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo về hoạt động năm 2023 và chỉ tiêu đạt được trong năm, đồng thời đề xuất nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo cho biết, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là hết năm 2023, đây là năm mà tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn, thách thức.

Song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành, nỗ lực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; có 23/31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu dù chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng nhưng kết quả đạt được là rất đáng trân trọng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo nhấn mạnh, việc xác định và nhận diện đúng những kết quả và hạn chế để giúp chúng ta không chủ quan, hài lòng với những kết quả đã đạt được. Mặt khác, thời gian sắp tới, chúng ta vẫn sẽ phải còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều biến động, phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế thế giới và an ninh chính trị…Đó vẫn là những thách thức lớn nhất đối với nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trình bày báo cáo tại Kỳ họp, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, trong năm 2023, lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng có 9 chỉ tiêu vượt Nghị quyết, 14 chỉ tiêu đạt Nghị quyết và có 8 chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết.

Các chỉ tiêu không đạt Nghị quyết gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), GRDP bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tổng thu ngân sách, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp và tỷ lệ hệ thống thông tin trong cơ quan Nhà nước được phê duyệt theo cấp độ an toàn.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đối với 4 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế (GRDP, GRDP bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu và tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội) nguyên nhân các chỉ tiêu này không đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra là do tình hình kinh tế của Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung chịu ảnh hưởng tác động nặng nề của tình hình kinh tế thế giới và khu vực.

Những ảnh hưởng, bất lợi đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đơn hàng sản xuất của doanh nghiệp bị sụt giảm mạnh, chỉ số tồn kho xu hướng gia tăng, tình trạng thiếu việc làm diễn ra khá phổ biến ở các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI thuộc vào các ngành có sử dụng nhiều lao động trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) có nhiều vấn đề nóng được thảo luận, chất vấn

Đối với chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước không đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, nguyên nhân do một số yếu tố tác động đến thu xuất nhập khẩu không đạt, dẫn đến tổng thu theo dự toán giao không đạt.

Đối với các chỉ tiêu về tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp không đạt Nghị quyết, nguyên nhân là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi, phải cắt giảm lao động, thu hẹp sản xuất.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, tính hết ngày 10.11.2023 vẫn chưa có dấu hiệu khả quan so với cuối năm 2022. Trong khi đó số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu thuộc khối doanh nghiệp.

Đối với chỉ tiêu về tỷ lệ hệ thống thông tin trong cơ quan Nhà nước được phê duyệt theo cấp độ an toàn không đạt mục tiêu Nghị quyết, nguyên nhân do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa trang bị đầy đủ phương án bảo vệ, an toàn an ninh thông tin cho hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị. Do đó, các đơn vị chưa thể hoàn thành hồ sơ đề xuất cấp độ gửi đơn vị có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác bố trí tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được cử tri quan tâm

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X sẽ diễn ra trong ngày 7 và 8.12.2023. Trong ngày thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ thực hiện các nghi thức khai mạc; thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Cũng trong ngày làm việc này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu; thực hiện các thủ tục bầu, miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa X và thông báo kết quả thảo luận tổ.

Trong ngày làm việc thứ 2, HĐND tỉnh sẽ thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu; tiến hành thảo luận tại hội trường. HĐND tỉnh sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch UBND tỉnh sẽ báo cáo giải trình về các vấn đề đại biểu quan tâm. Sau đó, sẽ thông qua các nghị quyết của kỳ họp và bế mạc.

Văn Dũng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/ky-hop-thu-14-hdnd-tinh-dong-nai-de-xuat-nhieu-vuong-mac-can-duoc-thao-go-i353260/