Khoa Y- ĐHQG TP HCM nhận kiểm định chất lượng ngành y khoa

Ngày 23-5, Khoa Y- ĐHQG TP HCM nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đối với chương trình đào tạo y khoa theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chương trình đào tạo ngành y khoa

Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chương trình đào tạo ngành y khoa

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA đánh giá chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên và nhà tuyển dụng...

Với quy trình kiểm định chặt chẽ, minh bạch, bộ tiêu chuẩn đã đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo và được công nhận bởi hệ thống giáo dục của các quốc gia trong và ngoài trong khu vực Đông Nam Á. Theo kết luận của đoàn đánh giá ngoài AUN-QA, tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo y khoa của Khoa Y hoàn toàn đáp ứng theo chuẩn kiểm định AUN-QA. Đặc biệt, các chỉ số như tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo và sự hài lòng của các nhà tuyển dụng đạt mức cao. Đội ngũ hỗ trợ người học và cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng là những tiêu chí được đoàn kiểm định viên quốc tế đánh giá cao.

Các chuyên gia đánh giá ngoài của AUN-QA cũng đưa ra một số khuyến nghị để Khoa Y tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

Tin, ảnh: Huy Lân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/khoa-y-dhqg-tp-hcm-nhan-kiem-dinh-chat-luong-nganh-y-khoa-196240524101410956.htm