Hà Nội dự kiến tổ chức 196 điểm thi, điều động hơn 16.000 cán bộ, giáo viên coi thi tốt nghiệp

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến điều động hơn 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức coi thi và gần 800 cán bộ chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 27-28/6. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 109.476 thí sinh dự thi, trong đó có 95.935 thí sinh học chương trình trung học phổ thông, 13.638 thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên, 4.621 thí sinh tự do.

Toàn thành phố dự kiến tổ chức 196 điểm thi, cụ thể: 93 điểm thi đặt tại trường trung học cơ sở, 2 điểm thi đặt tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 101 điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông.

Tổng số phòng thi dự kiến của thành phố là 5073 phòng, trong đó số phòng thi chính thức là 4.532, số phòng thi dự phòng là 392, số phòng chờ là 176.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết, Sở dự kiến điều động hơn 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức coi thi và gần 800 cán bộ chấm thi.

Từ nay tới trước khi kỳ thi diễn ra, các nhà trường có trách nhiệm tổ chức tập huấn quy chế thi và các quy định, hướng dẫn liên quan, bảo đảm 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm nhiệm vụ nắm vững quy chế và các phương án xử lý tình huống bất thường.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và các nhà trường khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thiên Ân

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/ha-noi-du-kien-to-chuc-196-diem-thi-dieu-dong-hon-16000-can-bo-giao-vien-coi-thi-tot-nghiep-179240616131605688.htm