Khánh Hòa chuyển gần 5.600ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của TP.Nha Trang, TP.Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và 3 huyện Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Trong đó, tỉnh lên kế hoạch chuyển đổi gần 5.600ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2024, TP. Nha Trang có kế hoạch thu hồi 398,18ha đất nông nghiệp và 69,74ha đất phi nông nghiệp; chuyển 419,77ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp khoảng 69,20ha; chuyển 0,34ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Cam Ranh cũng có kế hoạch thu hồi 910,5ha đất nông nghiệp và 255,3ha đất phi nông nghiệp; chuyển hơn 1.241ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đối với 4,2ha đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi hơn 56ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Tương tự, thị xã Ninh Hòa có kế hoạch thu hồi hơn 1.391ha đất nông nghiệp và 324,2ha đất phi nông nghiệp; chuyển hơn 2.730ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi gần 43,3ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Huyện Diên Khánh có kế hoạch thu hồi 262,49ha đất nông nghiệp và 76,50ha đất phi nông nghiệp; chuyển 550,62ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển gần 4,2ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Huyện Khánh Vĩnh có kế hoạch thu hồi 310,23ha đất nông nghiệp và 29,18ha đất phi nông nghiệp; chuyển đổi 411,4ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp khoảng 216,79ha.

Trong khi đó, huyện Khánh Sơn có kế hoạch thu hồi 150,1ha đất nông nghiệp và 15,59ha đất phi nông nghiệp; chuyển đổi 201,59ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh cho biết theo quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt, các địa phương nói trên đều nằm trong phương án quy hoạch hệ thống đô thị, với mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước, có hệ thống đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc, một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế.

Theo đó, Khánh Hòa sẽ có 2 đô thị loại I là TP.Nha Trang và đô thị mới Cam Lâm, 1 đô thị loại II là TP. Cam Ranh, 1 đô thị loại III, 2 đô thị loại IV và các đô thị loại V. Trong đó, TP. Nha Trang là đô thị hạt nhân, TP. Cam Ranh là đô thị du lịch – logistics, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế, huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp, thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp, huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống, huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là các tiểu đô thị sinh thái núi rừng.

Thanh Xuân

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/khanh-hoa-chuyen-gan-5-600ha-dat-nong-nghiep-sang-phi-nong-nghiep.htm