Các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương và trồng cây đầu xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương và trồng cây đầu xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tuyệt đối không được chủ quan với dịch Covid-19

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tuyệt đối không được chủ quan với dịch Covid-19

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điện đàm với Thủ tướng Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điện đàm với Thủ tướng Campuchia

Phát ngôn ấn tượng của Tổng bí thư sau khi tái đắc cử

Phát ngôn ấn tượng của Tổng bí thư sau khi tái đắc cử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và quyết tâm làm trong sạch bộ máy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và quyết tâm làm trong sạch bộ máy

Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là không ngừng, không nghỉ

Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là không ngừng, không nghỉ

Tổng Bí thư: Ấm no, hạnh phúc thực chất cho dân mới là thành công của Đại hội

Tổng Bí thư: Ấm no, hạnh phúc thực chất cho dân mới là thành công của Đại hội

Tổng Bí thư: 'Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự là thiêng liêng nhất'

Tổng Bí thư: 'Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự là thiêng liêng nhất'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại hội truyền được quyết tâm, ý chí, bản lĩnh đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại hội truyền được quyết tâm, ý chí, bản lĩnh đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới

Tổng Bí thư: 'Chống tham nhũng không phải để trị ai, thù oán gì ai'

Tổng Bí thư: 'Chống tham nhũng không phải để trị ai, thù oán gì ai'

Tổng Bí thư: 'Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn'

Tổng Bí thư: 'Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn'

'Tôi xin nghỉ nhưng Đại hội bầu, đảng viên phải chấp hành'

'Tôi xin nghỉ nhưng Đại hội bầu, đảng viên phải chấp hành'

Tổng Bí thư: 'Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn'

Tổng Bí thư: 'Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Tôi làm gì không phải để đánh bóng mình'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Tôi làm gì không phải để đánh bóng mình'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

'Tổng bí thư là biểu tượng, tấm gương sáng về chống tham nhũng'

'Tổng bí thư là biểu tượng, tấm gương sáng về chống tham nhũng'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Phát ngôn của Tổng bí thư về lựa chọn nhân sự khóa XIII

Phát ngôn của Tổng bí thư về lựa chọn nhân sự khóa XIII

5 năm chống tham nhũng, chỉnh đốn Đảng của Tổng bí thư

5 năm chống tham nhũng, chỉnh đốn Đảng của Tổng bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chọn những ĐBQH xứng đáng với nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chọn những ĐBQH xứng đáng với nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ông Kim Jong Un

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ông Kim Jong Un

Tổng bí thư: Tuyệt nhiên, chúng ta không được chủ quan, tự mãn

Tổng bí thư: Tuyệt nhiên, chúng ta không được chủ quan, tự mãn

Tổng bí thư: Năm 2020 thành công hơn 2019

Tổng bí thư: Năm 2020 thành công hơn 2019

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 14 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 14 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lan tỏa sâu rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lan tỏa sâu rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ