Hà Nội với Trường Sa, trách nhiệm của lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm

Ngày 30/8, Ban Chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm tổ chức tọa đàm 'Hà Nội với Trường Sa, trách nhiệm của lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm'.

Tại tọa đàm, gần 300 đại biểu gồm lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thanh niên quận, cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự quận, chiến sĩ dân quân tự vệ đã được xem phóng sự tài liệu khái quát về lịch sử hình thành, tầm quan trọng của biển đảo;

Khách mời tham gia tọa đàm.

Khách mời tham gia tọa đàm.

Hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất quân dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển đảo của Việt Nam; hoạt động của đoàn đại biểu TP Hà Nội, lãnh đạo quận đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1;

Sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và vai trò của lực lượng vũ trang quận trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đặc biệt, các đại biểu còn được nghe chia sẻ của khách mời là những cán bộ đã từng công tác tại Trường Sa kể về khó khăn, vất vả nơi đầu sóng ngọn gió; những người vợ của cán bộ, chiến sĩ quê hương quận Bắc Từ Liêm đang công tác ở Trường Sa chia sẻ khi vừa đóng vai trò là người mẹ, người cha chăm sóc con cái và lo lắng cho gia đình trong thời gian chồng làm nhiệm vụ ngoài đảo xa...

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại tọa đàm.

Buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến biển, đảo;

Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc;

Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

UBND quận Bắc Từ Liêm đã tặng 8 suất quà cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà nhấn mạnh, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận cần thường xuyên quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.

Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, TP, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 11) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tham mưu triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu mà Chương trình 09 của Thành ủy và Chương trình 06 của Quận ủy về nhiệm vụ quân sự quốc phòng…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương hiểu rõ, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong giải quyết vấn đề Biển Đông.

Đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng bảo vệ chủ quyền, biển đảo để tuyên truyền xuyên tạc, kích động mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Triển lãm tranh vẽ của thế hệ trẻ quận Bắc Từ Liêm hướng về Trường Sa.

Phát động trong đoàn viên, thanh niên, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là xung phong làm nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Ban Chỉ huy quân sự quận, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội của quận là một bước tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, làm cơ sở để đóng góp sức người, sức của cho nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tặng 8 suất quà cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-voi-truong-sa-trach-nhiem-cua-luc-luong-vu-trang-quan-bac-tu-liem.html