Hà Nội: Không lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 2815/UBND-KGVX về chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Căn cứ văn bản của Thành ủy và chỉ đạo của Trung ương, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch 346/KH-UBND ngày 28-12-2022 của UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch năm 2023; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17-3-2022 của Chính phủ; Công văn số 5103/BYT-DP ngày 12-8-2023 của Bộ Y tế về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch và các hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh truyền nhiễm khác..., không để dịch bùng phát trở lại, hạn chế tối đa xảy ra nguy cơ dịch chồng dịch.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác; tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch (đặc biệt là dịch sốt xuất huyết Dengue đang có xu hướng gia tăng), tập trung vào hướng dẫn các triệu chứng nhận biết sớm mắc bệnh để người dân chủ động tới khám, điều trị tại các cơ sở y tế; các thông tin, khuyến cáo về phòng, chống dịch như: Vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phòng, chống muỗi đốt...

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh; đẩy mạnh công tác giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch; triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND thành phố yêu cầu các địa phương không để tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết Dengue, đặc biệt tại các công trường xây dựng, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, nhà hàng... thuộc phân cấp quản lý.

Tại công văn này, UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan. Trong đó, Sở Y tế theo dõi sát, đánh giá tình hình, dự đoán diễn biến dịch trên địa bàn thành phố; có giải pháp khắc phục kịp thời các khó khăn, tồn tại; tham mưu UBND thành phố các văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp...

Sở cũng cần tổ chức tốt việc khám, phân độ, phân tuyến, thu dung, điều trị bệnh nhân; rà soát, có kế hoạch bổ sung, bảo đảm đủ giường bệnh, nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, máy móc phục vụ công tác phòng, chống dịch và thu dung điều trị bệnh nhân...

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-khong-lo-la-mat-canh-giac-voi-dich-benh-640043.html