Hà Nội đẹp và chưa đẹp | 14/04/2024

Cây di sản ở huyện Thanh Oai; Danh thắng chùa Thầy; Lấn chiếm lòng đường làm nơi đỗ xe; Hàng quán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường...là những tin chính có trong bản tin hôm nay.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ha-noi-dp-va-chua-dp-14-04-2024-232248.htm