Gần 100 phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần 1

Ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM, cho biết: 'Trong 1 tuần diễn ra, Liên hoan đã công chiếu gần 100 phim, trong đó phần lớn là những phim lần đầu được công chiếu tại Việt Nam'.

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-gan-100-phim-duoc-trinh-chieu-tai-lien-hoan-phim-quoc-te-tphcm-lan-1-post785333.html