Đừng quá lo cho FDI vào BĐS

    Gốc

    Hanoinet - Qua hơn 20 năm thu hút đầu tư nước ngoài, tỷ lệ vốn FDI đã tăng dần qua các thời kỳ, từ 18 - 28%/GDP. Nếu chúng ta tích cực, làm tốt hơn nữa công tác giải ngân thì tỷ lệ này trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội có thể còn lớn hơn nữa.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=83650