ĐBQH: Trích một phần tiền phạt vi phạm giao thông cho CSGT là chưa hợp lý

Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, quy định trích tiền xử phạt vi phạm giao thông cho CSGT không thống nhất với chính sách, quy định chung và các luật liên quan.

Chiều 22/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Bến Tre) cho rằng, quy định trích một phần tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho CSGT là chưa hợp lý.

"Xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, tất cả phải tuân thủ theo Luật Xử phạt vi phạm hành chính, tại sao lĩnh vực này lại quy định riêng, đưa ra quy định trích phần trăm tiền xử phạt vi phạm hành chính", đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi nêu vấn đề.

Nữ đại biểu cho rằng quy định này không thống nhất với chính sách, quy định chung và các luật liên quan như Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Ngân sách Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi thảo luận tại hội trường.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi thảo luận tại hội trường.

Đại biểu tỉnh Bến Tre cho biết, tại khoản 1, Điều 5 của dự thảo Luật quy định về Chính sách của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: “Huy động, sử dụng các nguồn lực để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, các điều kiện bảo đảm và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng CSGT”.

Vì vậy, đại biểu đề nghị không quy định trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước trong dự thảo Luật, mà vấn đề này thực hiện theo Luật Ngân sách.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu tại phiên thảo luận.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu tại phiên thảo luận.

Về đề xuất này, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tỏ ý đồng tình nhưng cũng đề nghị quy định tỷ lệ phần trăm cụ thể, không nên quy định “một phần” như dự thảo luật.

Theo ông Hòa, trước đây có dự thảo trích 70% cho lực lượng CSGT là rất nhạy cảm. "Nếu trích cao như thế thì CSGT sẽ phạt rất triệt để để được hưởng, được chế độ. Lực lượng này làm việc rất cực khổ, việc trích lại để bồi dưỡng, để trang bị cho CSGT, tuy nhiên cần quy định có ngưỡng cụ thể là trích lại bao nhiêu phần trăm. Không thể nói chung chung. Trích lại một phần là bao nhiêu, là 50%, là 70% hay 90%" - ĐBQH Phạm Văn Hòa nêu ý kiến.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định liên quan việc Bộ Công an được trích một phần khoản tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Khoản này sẽ được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, hàng năm, Bộ Công an được Quốc hội phân bổ ngân sách theo hướng bố trí dự toán chi ngân sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thực hiện việc bố trí ngân sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ quy định về nội dung này.

"Do đó, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Chính phủ, tham khảo quy định tương tự tại khoản 3 Điều 112 Luật Thanh tra năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào khoản 1 Điều 5 dự thảo Luật", báo cáo nêu.

Theo đó, khoản 1 Điều 5 dự thảo luật có quy định nội dung về "Trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng CSGT".

Phương án ban đầu cho nội dung này được đưa ra là "Lực lượng CSGT được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước", song khi đưa dự thảo luật ra Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách hồi cuối tháng 3, Chính phủ đã bỏ đề xuất này.

Đến nay, sau khi tiếp thu các ý kiến, Chính phủ tiếp tục đưa vào đề xuất trích tiền xử phạt vi phạm giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đầu tư hiện đại hóa lực lượng CSGT, song lần này, tỷ lệ khoản trích không được nêu cụ thể mà chỉ quy định "trích một phần".

Minh Tuệ - Anh Văn

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dbqh-trich-mot-phan-tien-phat-vi-pham-giao-thong-cho-csgt-la-chua-hop-ly-ar872616.html