Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 12: Nhiều biện pháp hiệu quả nâng cao chất lượng thi đua

Ngày 25-6, tại Ninh Bình, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 12 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024.

Tháng 12-2023, thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 đã tổ chức sáp nhập thành Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 12.

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 12 thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) trong Quân đội, trên cơ sở đó, đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Bá Thành, Cục trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 12 phát biểu khai mạc đại hội.

Đại tá Lê Bá Thành, Cục trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 12 phát biểu khai mạc đại hội.

Bên cạnh đó, Cục Hậu cần-Kỹ thuật cũng thực hiện công tác TĐKT và Phong trào TĐQT theo đúng nguyên tắc: Cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo; người chỉ huy tổ chức thực hiện; cơ quan chính trị làm tham mưu; hướng các hoạt động thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Hội đồng (Tổ) TĐKT ở các cấp thường xuyên được kiện toàn đầy đủ về số lượng, có chất lượng tốt, cơ cấu hợp lý. Công tác TĐKT và Phong trào TĐQT luôn gắn kết chặt chẽ với triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào lớn được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tích cực, có sức lan tỏa, đạt hiệu quả tốt.

 Đại tá Lê Văn Phan, Phó tư lệnh Quân đoàn 12 phát biểu tại đại hội.

Đại tá Lê Văn Phan, Phó tư lệnh Quân đoàn 12 phát biểu tại đại hội.

Với những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn 2019-2024, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 12 đã đạt được nhiều hình thức khen thưởng khác nhau, tiêu biểu như: Năm 2019, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 1 được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2020, Cục Hậu cần Quân đoàn 1 được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2020, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 2 được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, năm 2019 được tặng Cờ thi đua của Quân đoàn.

Toàn cục có 45 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 87 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 350 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 670 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Lãnh đạo Cục Hậu cần-Kỹ thuật trao thưởng tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Lãnh đạo Cục Hậu cần-Kỹ thuật trao thưởng tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Lê Văn Phan, Phó tư lệnh Quân đoàn 12 biểu dương, chúc mừng thành tích Cục Hậu cần-Kỹ thuật đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Đại tá Lê Văn Phan yêu cầu, trong thời gian tới, Cục Hậu cần-Kỹ thuật tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng (tổ) TĐKT, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị các cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác TĐKT và Phong trào TĐQT kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác; tăng cường huấn luyện, khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật được biên chế; thực hiện tốt phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự; quản lý, sử dụng quỹ vốn chặt chẽ; sử dụng xăng, dầu, cơ sở vật chất đúng nguyên tắc, không để xảy ra lãng phí.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-hau-can-ky-thuat-quan-doan-12-nhieu-bien-phap-hieu-qua-nang-cao-chat-luong-thi-dua-782572