Chủ tịch COP28 kêu gọi các nước tìm được tiếng nói chung

Ngày 9/12, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), ông Al Jaber đã hối thúc đại diện gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đẩy nhanh nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chu-tich-cop28-keu-goi-cac-nuoc-tim-duoc-tieng-noi-chung-104193.htm