Chính sách an sinh

Thông tin mới là 21 công ty xổ số kiến thiết ở khu vực miền Nam đồng thuận hai chuyện quan trọng: không ép người bán lẻ vé số không được trả vé ế, và hoa hồng của người bán vé số lẻ phải từ 10% trở lên.

- Được vậy thì tốt. Nhưng cái mắc mứu trong đối xử với hàng chục ngàn người bán vé số lẻ thời gian qua là từ đại lý. Nếu sự đồng thuận ở các doanh nghiệp xổ số kiến thiết ngon, mà ở dưới phớt lờ hoặc làm quấy quá thì sao?

- Các doanh nghiệp cùng quyết là khi đã có quy định chính thức, đại lý nào vi phạm sẽ bị thanh lý hợp đồng. Và phản ứng dây chuyền đó sẽ xảy ra ở toàn bộ các doanh nghiệp xổ số trong khu vực. Làm rốt rẻng như vậy, chuyện bảo vệ người bán vé số mới không phải là nói suông.

- Nhìn con số tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của “ngành kinh tế vé số”, càng chạnh lòng cho thu nhập của người bán vé số lẻ. Họ mòn chân qua bao nhiêu con đường mưa nắng để bán vé số lẻ kiếm sống, mà thu nhập vẫn hắt hẻo. Nếu còn bị đại lý chèn ép, cái khổ của họ còn thấm sâu hơn.

- Xa nữa, chính sách an sinh phải coi người bán vé số lẻ giống như người lao động của doanh nghiệp, mua bảo hiểm cho họ và giúp họ được hưởng những quyền lợi thiết thân. Có như vậy họ mới bớt khổ.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chinh-sach-an-sinh-post699785.html