Chi trả lương hưu tháng 3 cho gần 3,4 triệu người

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3/2024, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện chi trả cho gần 3,4 triệu người hưởng. Thời gian chi trả tại các điểm bắt đầu từ ngày 2/3.

BHXH Việt Nam cho biết, trong kỳ chi trả lương hưu tháng 3/2024, số lượng người thụ hưởng không có nhiều thay đổi so với kỳ lương trước đó.

Thời gian chi trả trực tiếp tại các điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2 đến hết ngày 10/3, còn thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11 của tháng, kéo dài đến hết ngày 25 của tháng.

Là đơn vị thực hiện chi trả, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ thực hiện chi trả tiền qua tài khoản ATM ngay khi nhận được danh sách và tiền từ cơ quan Bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày hôm sau.

Tại từng địa phương, Bưu điện các tỉnh/thành phố/trung tâm sẽ phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội các địa phương quyết định thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cụ thể phù hợp với từng địa bàn.

Thời gian bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của các địa phương không được muộn hơn nhiều ngày so với quy định chung, thời gian kết thúc cùng ngày với quy định chung.

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3/2024, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện chi trả cho gần 3,4 triệu người hưởng với tổng số tiền là gần 18 tỷ đồng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chi-tra-luong-huu-thang-3-cho-gan-34-trieu-nguoi-post568587.antd