Bộ Y tế cấp mới, gia hạn gần 100 thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa liên tiếp có các quyết định cấp mới và gia hạn gần 100 vaccine, sinh phẩm y tế, thuốc biệt dược gốc và thuốc có chứng minh tương đương sinh học để phục vụ nhu cầu đấu thầu, khám chữa bệnh.

Theo các quyết định ban hành, trong số gần 100 thuốc biệt dược, vaccine và sinh phẩm y tế, thuốc có chứng minh tương đương sinh học được cấp mới, gia hạn và công bố lần này có 40 vaccine và sinh phẩm y tế; 31 thuốc có chứng minh tương đương sinh học và 16 thuốc biệt dược gốc.

Bộ Y tế cấp mới, gia hạn gần 100 thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Ảnh: TL.

Bộ Y tế cấp mới, gia hạn gần 100 thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Ảnh: TL.

Đối với 40 vaccine và sinh phẩm y tế được cấp mới, gia hạn có 1 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm; 8 vaccine, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm; 22 vaccine, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực; 9 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm.

Đối với 31 thuốc có chứng minh tương đương sinh học, đây là đợt công bố danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học lần thứ 4 năm 2024 của Cục Quản lý dược. Đối với 16 thuốc biệt dược gốc, đây là đợt công bố lần thứ 4 năm 2024 thuốc biệt dược gốc của cục.

Tuần trước, Cục Quản lý dược cũng đã gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với gần 130 loại sản phẩm thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Đây là các đợt gia hạn 13 và 14 thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội.

Văn Nam

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-y-te-cap-moi-gia-han-gan-100-thuoc-vaccine-va-sinh-pham-y-te-151464.html