Bảo đảm tính tương thích của dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bao-dam-tinh-tuong-thich-cua-du-an-luat-luu-tru-sua-doi-121894.htm