Mở ra thời kỳ phát triển mới cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Angola

Sau thời gian vận động và chuẩn bị kỹ càng, mới đây, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola vừa tiến hành Đại hội, thông qua Điều lệ và chính thức ra mắt Ban Chấp hành gồm 9 thành viên. Đây là sự kiện có ý nghĩa, mở ra thời kỳ phát triển mới cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Angola.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/mo-ra-thoi-ky-phat-trien-moi-cho-cong-dong-doanh-nhan-viet-nam-tai-angola-124602.htm