Armenia và Azerbaijan đàm phán phân định biên giới

Ngày 30/11, Armenia và Azerbaijan đã nối lại các cuộc đàm phán về biên giới chung, sau một thời gian đình trệ kể từ khi Baku giành lại khu vực Nagorno - Karabakh.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/armenia-va-azerbaijan-dam-phan-phan-dinh-bien-gioi-103115.htm