Yên Bái ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch 2023

Thực hiện chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao'; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức kỷ niệm. Tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2023 với phương châm 'Quyết liệt, sáng tạo, kỉ cương, tăng tốc, hiệu quả'.

Yên Bái – Điểm đến di sản thiên nhiên và văn hóa.

Yên Bái – Điểm đến di sản thiên nhiên và văn hóa.

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và các hoạt động phát triển du lịch, tổ chức các hoạt động du lịch để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vùng đất và con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; giới thiệu, lan tỏa những hình ảnh đẹp, bản sắc, những tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, là tập trung phát triển sản phẩm du lịch chủ đạo ở mỗi địa phương theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao, phù hợp với lợi thế tài nguyên du lịch, ưu tiên khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa đặc trưng nổi bật của từng địa phương. Phấn đấu đạt chỉ tiêu với số lượt khách đạt 1.500.000 lượt (trong đó khách quốc tế: 150.000 lượt), doanh thu ước đạt 1.350 tỷ đồng.

Đồng thời, triển khai các hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề năm 2023: “Yên Bái – Điểm đến di sản thiên nhiên và văn hóa” với phương châm hành động: “Biến tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa thành tài nguyên du lịch”.

Đối với công tác thông tin tuyên truyền sẽ được phát động rộng rãi trong toàn toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Phát động các đợt thi đua yêu nước rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Cùng với các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, gặp mặt các gia đình thương binh – liệt sỹ, người có công; thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các địa phương, gia đình có công gặp gỡ khó khăn, nhất là vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa.

Các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh: Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 – 29/9/2023); Kỷ niệm 93 năm Khởi nghĩa Yên Bái (10/2/1930 – 10/2/2023); Kỷ niệm 123 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái (11/4/1900 – 11/4/2023) gắn với kỷ niệm 78 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1947 – 30/6/2023); Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái gắn với Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò; Festival Trình diễn Khèn Mông; Cuộc thi vòng xòe đẹp nhất Tây Bắc – Chủ đề năm 2023: Lung linh điệu xòe;…

Đối với công tác xúc tiến du lịch, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái, chủ đề “Yên Bái – Điểm đến di sản thiên nhiên và văn hóa”; Hội thảo về Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch; Tổ chức triển lãm ảnh đẹp du lịch Yên Bái với chủ đề “Yên Bái – Điểm đến di sản thiên nhiên và văn hóa” tại phố đi bộ Hà Nội…

Tiếp tục phát huy các thế mạnh về việc khai thác tài nguyên du lịch văn hóa – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật xòe Thái; Khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên – Di tích Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; Khai thác các giá trị văn hóa để xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch lễ hội… Chú trọng xây dựng Chòm Cu Vau, huyện Trạm Tấu trở thành “ngôi làng dân tộc Mông đẹp nhất Tây Bắc” vào năm 2025.

Kiến Tài

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/yen-bai-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-nhung-ngay-le-lon-va-phat-trien-du-lich-2023-350677.html