Xuân trên bản Mông

Báo Điện Biên Phủ
Gốc

Xe máy, váy Mông đường gió

Xanh đỏ nắng ánh mái tôn

Tiếng khèn ra tận đường nhựa

Như chào như khoe mùa xuân.

Ai hôm nay lòng cũng hát

Chân đi… xe đi… vui đi

Pa pao vừa bay vừa đợi

Má hồng riêng lúc xuân thì.

Sương tan rừng đào sáng rực

Vang tiếng chúc mừng… bắt tay

Ngô lúa, sơn tra, thảo quả…

Bản mình no ấm dựng xây.

Mây xanh đang về gọi nắng

Núi rừng hoa nở nơi nơi

Xuân trên bản Mông đẹp lắm

Mời bạn về bản mình chơi.

Du An

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/203060/xuan-tren-ban-mong-