Xem xét tăng phí, lệ phí Tòa án

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    Trong phiên khai mạc ngày 23/2, một trong những nội dung quan trọng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, thảo luận là dự án Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, xem xét việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm phán cho tòa án các cấp và dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/198279