Xây hai ký túc xá hơn trăm tỷ rồi… bỏ hoang!

Khánh Hòa đã đầu tư hơn 140 tỷ đồng xây hai ký túc xá để đáp ứng chỗ ở cho cả ngàn sinh viên nhưng lại ế ẩm vì ở xa trung tâm. Sau thời gian dài không có sinh viên đến ở, hai khu ký túc xá này đang xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng.

Lữ Hồ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xay-hai-ky-tuc-xa-hon-tram-ty-roi-bo-hoang-post1638171.tpo