Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, quản lý từ công nhân, công đoàn

Sáng nay, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản tổ chức tọa đàm khoa học 'Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn'.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam rất vinh dự và tự hào đã giáo dục, rèn luyện và đóng góp cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nhiều đồng chí lãnh đạo ưu tú trưởng thành từ phong trào công nhân, công đoàn. Tuy nhiên, đến nay ở khâu tổ chức thực hiện, nhiều nơi còn chưa quán triệt đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng. Tỉ lệ cán bộ công đoàn trưởng thành từ công nhân, người lao động trực tiếp, tỉ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn còn khiêm tốn; chưa có chính sách đặc thù để bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn cơ sở

Tại Tọa đàm, các nhà khoa học đã thể hiện quan điểm trên nhiều khía cạnh nội dung sâu sắc, phong phú từ lý luận đến thực tiễn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị các cấp trưởng thành từ công nhân, công đoàn; từ vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của công đoàn đến số lượng, chất lượng, yêu cầu và thách thức đặt ra đối với công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị các cấp trưởng thành từ công nhân, công đoàn trong tình hình mới.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Ngô Trang - Thảo Linh - Ngọc Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/xay-dung-phat-trien-doi-ngu-can-bo-quan-ly-tu-cong-nhan-cong-doan-222683.htm