Xác định định hướng lớn trong đổi mới giáo dục, đào tạo

Chiều 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình triển khai nhiệm vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xac-dinhdinh-huong-lon-trong-doi-moi-giao-duc-dao-tao-102848.htm