Việt Nam đặt mục tiêu 15 bác sĩ/vạn dân

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021-2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 33 giường bệnh và 15 bác sĩ trên 10.000 dân. Cùng với đó, số dược sĩ là 3,4 và 25 điều dưỡng trên 10.000 dân.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2023, số bác sĩ trên 10.000 dân của Việt Nam là 12,5 (so với năm 2020 là 9,81 bác sĩ/vạn dân). Với dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam hiện có khoảng 125.000 bác sĩ. Tỉ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân của nước ta là 32. Theo ước tính của Bộ Y tế, hiện năng lực đào tạo bác sĩ trên cả nước vào khoảng 13.000 bác sĩ tốt nghiệp/năm.

Số bác sĩ tính trên tổng số dân ở nước ta vẫn còn thấp so với mục tiêu đặt ra

Số bác sĩ tính trên tổng số dân ở nước ta vẫn còn thấp so với mục tiêu đặt ra

Theo Bộ Y tế, trong lĩnh vực khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, cả nước có 34 bệnh viện tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế, trong đó có 11 bệnh viện đa khoa và 23 bệnh viện chuyên khoa với số giường bệnh chiếm 9,4% tổng số giường bệnh trên cả nước; 7 bệnh viện thuộc trường đại học y dược trực thuộc Bộ Y tế. Tại tuyến tỉnh, có 471 bệnh viện tỉnh (bao gồm cả đa khoa và chuyên khoa) với số giường bệnh chiếm gần 83,6% tổng số giường bệnh công lập. Về tư nhân, có 231 bệnh viện tư nhân với số giường bệnh chiếm 4% tổng số giường bệnh, tập trung chủ yếu ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM, ngoài ra một số địa phương khác có số bệnh viện tư nhân đông như: Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương, Đà Nẵng.

Tin-ảnh: N.Dung

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/viet-nam-dat-muc-tieu-15-bac-si-van-dan-196240228205038154.htm