Vàng hút khách trong phiên đấu thầu thứ 9

Phiên đấu thầu thứ 9 ngày 23/5 chứng kiến vàng của Ngân hàng Nhà nước bán gần hết với 13.400 lượng, mức cao nhất một tháng qua.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/vang-hut-khach-trong-phien-dau-thau-thu-9-121819.htm