Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Ngày 18/9, tại Vĩnh Phúc đã diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28, năm 2023 với chủ đề 'Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu'. Hội thảo do Báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc Hoàng Thị Nhung nhấn mạnh, sự khởi sắc của nông thôn, nông nghiệp trên cả nước, khu vực phía Bắc sau hơn 12 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đó là kết quả của sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

 Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Trong đó, có vai trò quan trọng, đặc biệt là sự đồng hành của các cơ quan báo chí nói chung, các cơ quan báo Đảng địa phương nói riêng. Trên hành trình xây dựng NTM, các cơ quan báo Đảng trên mọi miền Tổ quốc và khu vực phía Bắc đã thể hiện tốt vai trò xung kích đưa chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước, của địa phương về chương trình xây dựng NTM đi vào cuộc sống

Theo bà Hoàng Thị Nhung, để chương trình thực sự đi vào đời sống một cách sâu rộng, các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo Đảng đã phản ánh kịp thời, cung cấp cho người dân cả nước cái nhìn sinh động, toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương với những bài viết sâu sắc, có ý nghĩa và sức lan tỏa tích cực, rộng rãi.

Đồng hành cùng nhiệm vụ xây dựng NTM, Phó Tổng biên tập Báo HàNôịMới Lương Chí Công cho rằng, để có những bài viết “đúng, trúng, hay”, không chỉ phản ánh chung chung, một chiều mà mang tính phản biện trong mảng đề tài về xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp - nông thôn, Đảng ủy, Ban Biên tập không ngừng chú trọng nâng cao về bản lĩnh chính trị cũng như năng lực, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ phóng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của báo chí. Đối với Ban tuyên truyền chuyên trách thường xuyên chỉ đạo phóng viên bám sát ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi để kịp thời phát hiện vấn đề.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền về lĩnh vực này, ông Lương Chí Công cho biết, các phóng viên phải tích cực phát hiện đề tài mới, hay, hấp dẫn, kịp thời thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tuyên truyền. Đặc biệt, nội dung các bài viết cần tăng tính gợi mở, có những giải pháp hay, giúp ngành Nông nghiệp phát triển, nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm để có nhiều thông tin và thông tin đa chiều, phục vụ tốt, hiệu quả cho quá trình chỉ đạo, điều hành của thành phố cũng như ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò của các cơ quan Báo Đảng địa phương trong tuyên truyền về xây dựng NTM. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực này.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng NTM trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, các cơ quan báo Đảng địa phương phải xác định tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là nhiệm vụ chính trị của tờ báo, là trách nhiệm xã hội của phóng viên đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Đồng thời mong muốn các cơ quan báo Đảng ngày càng vững mạnh, chất lượng thông tin, tuyên truyền cao, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại hội thảo, Báo Vĩnh Phúc đã trao Cờ luân lưu tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 29 cho Báo Bắc Giang.

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tuyen-truyen-xay-dung-nong-thon-moi-la-nhiem-vu-thuong-xuyen-lau-dai-post265083.html