Tuyển sinh chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ quốc tế

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Chương trình thạc sĩ quốc tế về nghiên cứu phát triển sẽ dành 13 suất học bổng cho các cán bộ Việt Nam, Lào, Campuchia và Mianma làm việc trong lĩnh vực phát triển.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/230551/Default.aspx