Từ ngày 4 đến 6/6: Tổng Kiểm toán Nhà nước và 3 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Từ ngày 4 đến 6/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường; công thương; kiểm toán; văn hóa, thể thao & du lịch.

 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu mở đầu phiên chất vấn, chủ trì điều hành chất vấn đối với từng nhóm vấn đề và phát biểu kết thúc phiên chất vấn.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành tham gia trả lời chính lĩnh vực quản lý, gồm: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ tham gia trả lời chất vấn với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý.

Theo chương trình, từ 9h50 đến 11h20 ngày 6/6, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền) sẽ phát biểu, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Quốc hội sẽ tập trung nội dung chất vấn: Việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước; giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm...

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh là tư lệnh ngành tham gia trả lời chính với nhóm vấn đề thứ nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương

Nội dung chất vấn tập trung vào: Công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chịu trách nhiệm trả lời chính các chất vấn với nhóm vấn đề thứ hai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán

Quốc hội tập trung chất vấn với nội dung: Trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp, dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán nhà nước; giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm toán...

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn chịu trách nhiệm trả lời chính.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an; Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Quốc hội tập trung chất vấn nội dung: Công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật; giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu, biểu diễn đỉnh cao; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo; giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm; chính sách đặc thù, thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tu-ngay-4-den-6-6-tong-kiem-toan-nha-nuoc-va-3-bo-truong-se-tra-loi-chat-van-truoc-quoc-hoi-20200413122351883.htm