Từ ngày 19 - 20/5, Quảng Ngãi xuất hiện nắng nóng

Trong ngày hôm nay (18/5), nhiều nơi trong tỉnh chưa có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đo được trong khoảng 33.5 - 34.5 độ C, độ ẩm thấp nhất 60 - 65%. Tuy nhiên, trong 2 ngày (19 - 20/5), trên khu vực tỉnh khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 50 - 60%.

Mời nghe đọc bản tin:

Trong 72 giờ đến nắng nóng nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt, mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết:

PV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/khoa-hoc/202405/tu-ngay-19-205-quang-ngai-xuat-hien-nang-nong-60d2b94/