Truy thu hơn 100 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Cục Thuế tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm đã ra quyết định truy thu hơn 100 tỉ đồng tiền thuế, hầu hết từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng luật.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/6/19/245678.tno