Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA

Thành lập vào năm 1966, với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội luôn đặt chất lượng lên hàng đầu trong mọi hoạt động, chú trọng công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế. Mới đây, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã trở thành thành viên liên kết của mạng lưới đảm bảo chất lượng (AUN-QA) với sự nhất trí cao của các thành viên trong Hội đồng AUN-QA.

Những năm gần đây, việc kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học và kiểm định cơ sở giáo dục đại học theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như hầu hết các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước quan tâm. Trở thành thành viên liên kết của mạng lưới đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) là một trong những yêu cầu bắt buộc để có thể được kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn này.

Tính đến hết tháng 8 năm 2023, AUN-QA đã có 179 cơ sở giáo dục đại học là thành viên liên kết, trong đó Việt Nam đã có 50 trường. Để gia nhập nhóm thành viên liên kết, các trường nộp hồ sơ trong đó cung cấp các thông tin về quá trình hình thành, phát triển, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường, cũng như định hướng, chiến lược trong mảng kiểm định và đảm bảo chất lượng. Hội đồng AUN xem xét, kiểm chứng và có sự sàng lọc đối với những cơ sở giáo dục đại học có nguyện vọng xin gia nhập.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã hoàn tất thủ tục và nộp hồ sơ xin gia nhập thành viên liên kết của AUN vào tháng 3 năm 2023. Đánh giá cao những cam kết của Nhà trường trong đảm bảo chất lượng, cũng như những thành tựu mà Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã đạt được, ngày 13 tháng 9 năm 2023, Tiến sĩ Choltis Dhirathiti, Giám đốc điều hành của AUN đã gửi thư để chúc mừng và thông báo về việc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được chấp nhận trở thành thành viên liên kết của AUN-QA kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2023, với sự nhất trí cao của các thành viên trong Hội đồng AUN tại cuộc họp ngày 13 tháng 6 năm 2023.

Tiến sĩ Choltis Dhirathiti, Giám đốc điều hành của AUN đã gửi thư để chúc mừng và thông báo về việc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được chấp nhận trở thành thành viên liên kết của AUN-QA kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2023

Tiến sĩ Choltis Dhirathiti, Giám đốc điều hành của AUN đã gửi thư để chúc mừng và thông báo về việc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được chấp nhận trở thành thành viên liên kết của AUN-QA kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2023

Trải qua gần 60 năm kể từ ngày thành lập, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã đào tạo được trên 80.000 kỹ sư và kiến trúc sư, trên 8.000 thạc sĩ và tiến sĩ thuộc nhiều ngành khác nhau trong lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng. Đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư do Nhà trường đào tạo đã và đang có mặt trên mọi miền của Đất nước, đóng góp một phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên Trường đã thực sự góp phần và là động lực mạnh mẽ cho Nhà trường tự tin bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Mục tiêu trong thời gian tới của Trường là trở thành một đại học định hướng nghiên cứu, một đại học đổi mới, sáng tạo, một cơ sở đào tạo kỹ thuật, xây dựng bậc đại học và sau đại học chất lượng cao, cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên nghiệp cao.

Trở thành thành viên của AUN-QA thể hiện sự quyết tâm của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong việc không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao vị thế của Trường trong khu vực và trên thế giới; tạo tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Trường.

Nguyễn Linh Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/truong-dai-hoc-xay-dung-ha-noi-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-vien-lien-ket-cua-aun-qa-post1591125.tpo