Trường Đại học PCCC được mở rộng đối tượng tuyển sinh

    Báo Công An Nhân Dân
    4 đăng lạiGốc

    Ngày 19/12, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Trường Đại học phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Công an tuyển sinh đào tạo trình độ đại học về phòng cháy chữa cháy đối với các đối tượng người học ngoài ngành công an, quân đội.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/12/81559.cand