Trình danh sách đề cử bầu Chủ tịch nước

Hôm nay 21-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, vào cuối giờ chiều nay 21-5, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử đề Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Theo chương trình, vào sáng ngày 22-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (nếu có).

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó ban kiểm phiếu làm việc. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Sau khi Nghị quyết bầu Chủ tịch nước được Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/trinh-danh-sach-de-cu-bau-chu-tich-nuoc-196240520223513179.htm