Triển khai quyết liệt các giải pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thứ trưởng Công an Trần Đại Quang vừa ký điện chỉ đạo Tổng cục cảnh sát và công an các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và tổng kiểm tra xử lý xe ô-tô khách vi phạm, tập trung xử lý các hành vi vi phạm TTATGT đường thủy.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124670&sub=52&top=37