Trao giải Cuộc thi viết 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới' lần thứ ba

Báo Cao Bằng có 1 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới' lần thứ ba (năm 2023 - 2024).

Tối 24/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (năm 2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ tư (năm 2024 - 2025).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời, động viên khích lệ các nhà báo, nhà khoa học viết về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần để tinh thần bảo vệ Đảng, thấm toàn quân, toàn dân, khẳng định vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết XIII của Đảng.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi nhấn mạnh: Cuộc thi lần thứ ba tiếp tục có sức hút, sức lan tỏa trong giới báo chí và trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Cuộc thi tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự hưởng ứng tích cực của những người làm báo trong cả nước, đối tượng tham gia dự thi đa dạng hơn, với số lượng gần một nghìn tác phẩm của hơn 50 cơ quan báo chí, nhiều tác phẩm có cách tiếp cận mới, sâu sắc hơn, nội dung vừa bảo đảm tính chiến đấu, tính lý luận, tính giáo dục, vừa có cách thể hiện truyền tải thông điệp sinh động, góp phần nâng cao tính thuyết phục, tác động tích cực vào niềm tin của bạn đọc đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc thi cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà chính là góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng vĩ đại; đồng thời nhận diện, vạch trần, đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; kiên quyết phê phán, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Ban Tổ chức trao Giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Cuộc thi được phát động từ tháng 4/2023 đến hết tháng 3/2024, Ban Tổ chức đã nhận được 615 tác phẩm dự thi đến từ 52 cơ quan báo chí trong cả nước ở 3 khối: Khối báo Trung ương, Khối báo địa phương và Khối tạp chí, tăng 12 cơ quan báo chí so với Cuộc thi lần thứ 2.

Nội dung các tác phẩm phong phú, đa dạng và có chiều sâu; nhiều tác phẩm là các vệt bài nhiều kỳ không chỉ luận giải cặn kẽ, sâu sắc những vấn đề căn cốt trong hệ thống kho tàng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn phân tích, cập nhật nhiều vấn đề thời sự trong đời sống xã hội liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng. Chất lượng các tác phẩm tương đối đồng đều giữa cả 3 khối: Báo Trung ương, báo địa phương và tạp chí.

Sau 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức quyết định trao giải thưởng tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, gồm: Khối báo Trung ương: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Khối báo địa phương: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích. Khối tạp chí: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích. Tổng số tác phẩm được lựa chọn, trao thưởng là 38 tác phẩm với 3 giải nhất, 7 giải nhì, 13 giải ba và 15 giải khuyến khích. Ban Tổ chức quyết định khen thưởng 5 tập thể có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Cuộc thi.

Đại diện nhóm tác giả Báo Cao Bằng nhận giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (năm 2023 - 2024).

Trong đó, Báo Cao Bằng đạt giải khuyến khích với loạt bài Bản Mông bình yên, ấm no, hạnh phúc nhờ có Đảng ("Ngọn lửa" thắp sáng bản Mông; Ấm no, bình yên khi có Đảng dẫn đường; Đoàn kết các dân tộc, xây dựng cuộc sống mới).

Nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (năm 2023 - 2024).

Các tác phẩm xuất sắc được Ban Tổ chức lựa chọn trao giải, tôn vinh là sự kết tinh tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh và thể hiện sự tìm tòi, lao động sáng tạo với tư duy chính trị sắc bén và trách nhiệm cao của các tác giả, nhóm tác giả đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Tổ chức, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã phát động Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ tư (năm 2024 - 2025).

P.V

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/trao-giai-cuoc-thi-viet-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi-lan-thu-ba-3168863.html