TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường chế độ tự kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Ngày 23-4, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27-10-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các quy định của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh dự hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh dự hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy.

Hội nghị nhằm cung cấp kịp thời cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố những nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động tố tụng, thi hành án.

Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao đổi với Viện trưởng VKSND thành phố Nguyễn Đức Thái. (Ảnh: Việt Dũng)

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao đổi với Viện trưởng VKSND thành phố Nguyễn Đức Thái. (Ảnh: Việt Dũng)

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai các văn bản của Trung ương và Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Trọng tâm là Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và một số quy định của Trung ương và Thành ủy TP. Hồ Chí Minh liên quan đến công tác PCTNTC.

 Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu và lưu ý nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu và lưu ý nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Nhấn mạnh công tác PCTNTC là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên và liên tục, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh lưu ý từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các cơ quan trong hệ thống thanh tra, kiểm tra, tố tụng, bảo vệ pháp luật... phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm “đúng vai, thuộc bài”.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra uốn nắn, phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện một cách chặt chẽ các nội dung đã triển khai, gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy định số 1793-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về chế độ tự kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

 Cán bộ chủ chốt TP. Hồ Chí Minh dự hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Cán bộ chủ chốt TP. Hồ Chí Minh dự hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, và các lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản, xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

 Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm các hoạt động kiểm tra, giám sát tránh chồng chéo, trùng lắp, tránh làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, gắn kết giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, giám sát của chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân.

Tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phải bảo đảm đủ số lượng, chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, công tâm khách quan trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ.

 Lãnh đạo các quận, huyện dự hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Lãnh đạo các quận, huyện dự hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và phát huy hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các nguồn thông tin theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm phát hiện, đấu tranh, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tăng cường chỉ đạo thực hiện Quy định số 1629-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về mua tin phục vụ công tác PCTNTC.

 Cán bộ chủ chốt TP. Hồ Chí Minh dự Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Cán bộ chủ chốt TP. Hồ Chí Minh dự Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn, hành động quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN-TC.

Báo chí tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng

Nhấn mạnh việc thông tin tuyên truyền về PCTNTC có ý nghĩa và tác dụng rất quan trọng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về PCTNTC; khuyến khích mở các chuyên trang, chuyên mục về PCTNTC, nêu gương người tốt, việc tốt trên báo chí, trang tin điện tử.

Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản và các cơ quan chức năng khác của thành phố trong thông tin, tuyên truyền về PCTNTC.

Nguồn: sggp.org.vn

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/thanh-pho-ho-chi-minh/tp-ho-chi-minh-tang-cuong-che-do-tu-kiem-tra-giam-sat-phong-ngua-tham-nhung-tieu-cuc-20825