Tổng Bí thư Trần Phú - chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất

Hội thảo 'Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam' do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đã nhận được hơn 50 tham luận của các đại biểu, nhà khoa học.

Nhóm P.V

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tong-bi-thu-tran-phu-chien-sy-cong-san-kien-trung-bat-khuat-post264959.html