Mường Lát tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Mường Lát tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Ngày 14-8, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'.