Tiểu thương Hàn Quốc vật lộn với lạm phát

Lạm phát tăng cao tại Hàn Quốc đang khiến 7 triệu doanh nghiệp tư nhân ở nước này phải vật lộn để tồn tại. Đây chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ăn uống và bán lẻ, chiếm hơn 20% tổng số lao động có việc làm trên cả nước.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tieu-thuong-han-quoc-vat-lon-voi-lam-phat-121381.htm