Tiền thưởng, phụ cấp cho đảng viên tăng mạnh từ 1-7-2023

  Từ 1-7-2023 do lương cơ sở tăng kéo theo hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội có sự thay đổi đáng kể. Bên cạnh đó, việc tăng lương cơ sở cũng khiến nhiều khoản tiền thưởng của đảng viên tăng theo.

  Việc tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/ tháng lên 1,8 triệu đồng/ tháng khiến mức tiền thưởng của đảng viên và tổ chức đảng có sự thay đổi đáng kể. Các mức tiền thưởng của đảng viên áp dụng trong năm 2023 với hai thời điểm khác nhau (từ nay đến 30-6-2023 và từ 1-7-2023 trở đi) căn cứ vào Hướng dẫn 56-HD/VPTW.

  Cụ thể, từ 1-7-2023, mức tiền thưởng với đảng viên được tổ chức cơ sở đảng tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm là 540.000 đồng (trước đó là 447.000 đồng); Được Ban thường vụ tỉnh ủy tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền là 2.700.000 đồng (trước đó là 2.235.000 đồng).

  Bên cạnh đó, cá nhân được tặng kỷ niệm chương của ngành do các cơ quan Trung ương tặng giấy chứng nhận, tiền thưởng kèm theo bằng 0,6 lần mức tiền lương cơ sở tương đương với 894.000 đồng sẽ được áp dụng đến 30-6-2023. Từ 1-7-2023 trở đi, mức tiền thưởng này sẽ tăng lên 1.080.000 đồng.

  Với tổ chức đảng, Chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh” Do Đảng ủy cơ sở tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn tiêu biểu trong năm được thưởng 1.080.000 đồng ( trước đó là 894.000 đồng); Do Ban thường vụ huyện ủy tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn tiêu biểu 5 năm liền là 2.700.000 đồng (trước đó là 2.235.000 đồng)…

  Đặc biệt khi lương cơ sở tăng cũng sẽ khiến các mức phụ cấp cho đảng viên tăng mạnh. Với phụ cấp trách nhiệm của ủy viên cấp ủy các cấp, theo Quy định 169-QĐ/TW, khi đảng viên được bầu cử hoặc chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ các cấp từ Trung ương đến cơ sở sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Riêng cấp ủy đảng trong lực lượng vũ trang sẽ thực hiện theo hướng dẫn riêng.

  Về phụ cấp công tác đảng, đoàn thể, chính trị, xã hội, theo Hướng dẫn 05-HD/BTCTW ngày 1-7-2011 về một số chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị, xã hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị, xã hội được quy định như sau:

  Mức phụ cấp bằng 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

  Theo đó, khi lương cơ sở tăng thì mức lương hiện hưởng (đang tính theo công thức: Hệ số x lương cơ sở) cũng tăng. Do đó, 30% (mức lương hiện hưởng + phụ cấp lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung - nếu có) sẽ tăng theo.

  Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì mức phụ cấp công tác đảng, đoàn thể, chính trị, xã hội của đảng viên cũng tăng tương ứng.

  Tóm lại, khi lương cơ sở tăng không chỉ thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức…thay đổi mà một số khoản tiền thưởng, phụ cấp của đảng viên cũng tăng theo.

  L.H

  Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tien-thuong-phu-cap-cho-dang-vien-tang-manh-tu-1-7-2023-post523959.antd