Thường Xuân tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV

Sáng 23/4, huyện Thường Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024. Đây là huyện được tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban,sở, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã có đồng bào DTTS sinh sống và 120 đại biểu chính thức đại diện cho 96.957 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân.

Dân số huyện Thường Xuân hiện nay là 96.957 người, trong đó có hơn 50% là đồng bào DTTS với 3 dân tộc Thái, Kinh, Mường cùng sinh sống.

Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của huyện có nhiều tiến bộ, duy trì mức tăng trưởng khá. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm triển khai.

Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Trong 5 năm qua, huyện đã huy động tổng nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án trên địa bàn huyện đạt hơn 1.000 tỷ đồng để đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình, đặc biệt là công trình giao thông, tạo liên kết vùng, điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa. Nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đang được tập trung triển khai thực hiện. Qua đó, có 1.026 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà ở; xây dựng được 6 công trình nước sạch tập trung, tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ giao thông thôn, bản được cứng hóa đạt 73%...

Huyện cũng đã tích cực thực hiện Dự án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét tại 2 xã Bát Mọt và Yên Nhân.

Đại biểu phát biểu tham luận tại đại hội.

Đại biểu phát biểu tham luận tại đại hội.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được đẩy mạnh, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân. Đến nay, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng DTTS&MN không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 31,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,13%. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phát huy truyền thống đoàn kết và khát vọng phát triển trong đồng bào các dân tộc

Với tinh thần “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, tại đại hội các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa... góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024-2029.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chúc mừng và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Thường Xuân đạt được trong thời gian qua.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029, với mong muốn xây dựng huyện Thường Xuân phát triển nhanh hơn, thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đồng bào các dân tộc huyện Thường Xuân đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; phát động sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển trong các tầng lớp Nhân dân.

Tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản, may mặc, chế biến và khai thác vật liệu xây dựng. Chăm lo hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh của các di tích, danh thắng trên địa bàn; đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với vùng dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị gắn với xây dựng xã, thôn, bản vững mạnh toàn diện. Phát huy tốt vai trò của người có uy tín, trưởng thôn, bản trong việc vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng thôn, bản, làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Huyện ủy Thường Xuân Nguyễn Thành Lương phát biểu tại đại hội.

Bí thư Huyện ủy Thường Xuân Nguyễn Thành Lương phát biểu tại đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Thường Xuân trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2024.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Thường Xuân trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2024.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thường Xuân tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thường Xuân tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã tặng giấy khen cho 104 cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2024.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2024; thông qua Quyết tâm thư đại hội.

Khắc Công

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thuong-xuan-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-lan-thu-iv-212391.htm