Thuốc lá gây ra gánh nặng y tế 108.000 tỷ đồng mỗi năm

Theo ước tính, tại Việt Nam, tổng chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, ốm đau và tử vong sớm do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá là 108.000 tỷ đồng/năm.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thuoc-la-gay-ra-ganh-nang-y-te-108000-ty-dong-moi-nam-122200.htm