Thêm một hãng hàng không tư nhân được cấp phép

    2 đăng lạiGốc

    Việc cấp phép cho hãng hàng không tư nhân do nhạc sỹ Hà Dũng khởi xướng được thông qua...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=b4fab3dcc5b5cb&page=category