Thêm hai sản phẩm du lịch đêm ngoại thành Hà Nội

Sau khi 16 tour đêm đặc sắc Hà Nội được giới thiệu, ngành du lịch Thủ đô đang lên phương án mở rộng thêm tour đêm ngoại thành Hà Nội.

Theo đó, Sở du lịch đề xuất 2 sản phẩm du lịch đêm ngoại thành Hà Nội là mô hình hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, giải trí đêm, giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm tại xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai) và mô hình văn hóa ẩm thực Vân Đình - Làng nghề sản xuất hương xã Quảng Phú Cầu tại Trung tâm Thương mại thị trấn Vân Đình (huyện Mỹ Đức) và xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa).

Thêm 2 sản phẩm du lịch đêm ngoại thành Hà Nội

Thêm 2 sản phẩm du lịch đêm ngoại thành Hà Nội

Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 9,25 triệu lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 2,22 triệu lượt, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023 (bao gồm 1,56 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 7,033 triệu lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 37.237 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/them-hai-san-pham-du-lich-dem-ngoai-thanh-ha-noi-240059.htm