Thành lập thêm các xã, phường, thị trấn thuộc các tỉnh Nghệ An, Gia Lai, Sơn La

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 17/4, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành các Nghị định 45, 46, 47/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường, huyện thuộc các tỉnh Nghệ An, Gia Lai, Sơn La.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/165513